Kabanata 1-12

Kabanata 1

Buod: Nagdasal ang makata sa Birheng Maria para magabay siya ng Birheng Maria. At para makasumpay ang kwento niya.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit ito ginagawa ng makata?

Bakit pinupuri ng mambabasa si Birheng Maria?

Para saan tayo’y di malihis?

Tayutay:

O Birheng kaibig ibig, Ina naming nasa langit liwanasan yaring isip nang sa layo’y di malihis.- Pagtutulad (Tumatawag siya si Birheng Maria.) Humihingi siya ng gabay mula sa Birheng Maria.

Kabanata 2

Buod: May isang kaharian sa Berbanya, ang hari na si Don Fernando at  si Donya Valeryana ay may tatlong anak na si Don Pedro, Diego at Juan. Nagkasakit ang hari.  Napanaginapan niya na may masamang nangyari kay Juan. Sinabi ng manggagamot na ang Adarna ang makakatulong sa kanya.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit nagkasakit ang hari?

Ano ang gusto ng hari para sa mga anak?

Bakit ang Adarna ang gamot?

Tayutay:

Araw-gabi’y may bagabay- pagmamalabis   Bawat araw at gabi may bagabay ang hari.

Kabanata 3

Buod: Si Don Fernando ay nagutos kay Pedro na pumunta sa Piedras Platas at kunin ang Adarna. Umakyat siya doon at natulog. Tinaihan siya ng Adarna at naging bato siya.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit nakatulog si Don Pedro?                  3. Bakit naging bato si Pedro?

Gaano katagal ang biyahe ni Pedro?

Tayutay:

62

Sa lipad ay nagtutulin parang ayaw na mapansin- pagtutulad   Sa paglilipad ng Adarna parang siya ang araw.

(Ayaw siyang mapansin kaya binibilisan)

Kabanata 4

Buod: Dahil wala pa rin si Don Pedro, pumunta si Don Diego sa Piedras Platas at nagpahinga sa isang baton a si Don Pedro. Dumating ang Adarna at kumanta, nataihan din si Don Diego.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit pumunta si Don Diego sa Piedras Platas?

Sa pagdating ni Diego sa Piedras Platas ano ang nakita niya?

Paano naantok si Don Diego?

Tayutay

107

Pitong awit, bawat isa

Balahibo’y iniiba

At may kani-kaniyang ganda

Sa titingin ay gayumi

Pagmamalabis (Grabe ang kanyang gandahan) Bawat kanta pumapalit ang balahibo ng Adarna.

Kabanata 5

Buod: Gusto ni Don Juan na hanapin sina Diego at Pedro. Tatakas daw siya kung hindi siya papayagan. Lumakbay si Don Juan, isang tinapay ay ang kakainin niya bawat buwan. Sa ikalimang buwan, nakita niya ang isang matandang leproso.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit gusto ni Don Juan pumunta ng bundok ng walang kabayo?

Ano ang ginagawa ni Don Juan para mapayagan siya ng hari upang umalis?

Ano ang ginawa ni Don Juan para sa leproso?

Tayutay

129

Sa puso ay nakalimbag ang Birheng Inang malas.-Pagmamalabis     Sa puso ni Juan ay naroroon ang Birheng Mara.

Kabanata 6

Buod: Lumakbay si Don Juan patungo sa Piedras Platas at may nakita siyang matanda. Binigyan ni Juan ang huling tinapay niya at sinabi ng matanda na pumunta sa ermitanyo. Ang ermitanyo ay nagturo sa kanya sa paghuli ng Adarna at pinapunta siya sa Piedras Platas at naghintay.

Mga Gabay na Tanong:

Bakit binalik ng matanda ang tinapay?

Ang ermitanyo ba ang matandang sugatan?

Bakit nakatira sa tabi ng Piedras Platas ang ermitanyo?

Tayutay

176

Anaki’y si Hesukristo ang banal na ermitanyo

Pagtutulad- parang Hesukristo   Sinasabi niya na ang Hesukristo ang banal na ermitanyo

Kabanata 7

Buod: Nakita ni Juan ang Adarna. Nakuha ng ibon at ng puno ang atensyon ni Don Juan. Sinugatan ni Don Juan ang kanyang palad at linagyan ng dayap. Nagising si Don Juan at hinuli niya ang Adarna gamit ng gintong lubid. Binuhusan ni Don Juan ng banga ang dalawang bato. Nakita na ni Don Juan ang kapatid niya.Nagdiwang sila sa bahay ng ermitanyo.

Mga Gabay na Tanong

Ano ang ginamit ni Juan para mahuli niya ang Adarna?

Ano kaya ang mangyayari kay Don Juan pagkatapos mahuli ang Adarna?

Ano nangyari sa Adarna pagkatapos mahuli?

Tayutay

221

Gaano ang pagtalok nitong tatlong magkakapatid bawat isa ay may sambit ng sa puso ay pag-ibig. Aporismo           Mahal na mahal ng mga magkakapatid ang isa’t isa.

Kabanata 8

Buod: Naglalakad ang tatlo ng masaya, pero nakaisip ni Don Pedro ng masama. Sinabi niya kay Don Diego ang plano niya. Binugbog nila si Don Juan. Sa Berbanya, sinabi nila kay Don Fernando na hindi nila nakita si Don Juan. Hindi kumanta ang Adarna para kay Don Fernando dahil wala si Juan.

Ano ang ginawa ni Juan para magising?

Saan nakuha ni Juan ang tubig?

Bakit nila binugbog si Don Juan?

Tayutay

Nakahambing ni Don Diego yaong si Bernardo Carpio.

Pagtutulad- dahil sinasabi na si Don Diego ay parang Bernardo Carpio.            Sinasabi dito na si Don Diego ay ang naiipit sa dalawa, parang si Bernardo Carpio.

Kabanata 9

Buod: Si Don Juan ay binugbog ng dalawang kapatid niya dahil sa inggit. Iniwan si Don Juan na bugbog na bugbog, samantala si Don Juan ay dasal na dasal sa Diyos at ang Birheng Maria. Mayroong isang matanda na pumunta sa kanya at gumamot sa kanya, nagpasalamat at nagkwentuhan sila. Sinabi ng matanda na dapat na siya umuwi sa Berbanya upang tignan ang tatay niya. 

Mga Gabay na Tanong

 • Bakit binugbog nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan?
 • Ano ang mangyayari kay Don Fernando kapag hindi umuwi si Don Juan?
 • Bakit tinulungan ng matanda si Don Juan?

Tayutay

281

O, Birheng Inang marilag, tanggulan ng nasa hirap, kahabagan di man dapat ang aliping kapuspalad.

Panawagan– dahil kinakausap niya si Birheng Maria kahit hindi siya nasa harap.

Kinakausap ni Juan ang Birheng Maria.

Kabanata 10

Buod: Umuwi na si Don Juan at kinanta ng Ibong Adarna ang buong pangyayari, si Don Fernando ay nagalit pero si Don Juan ay naghingi ng patawad para sa dalawa. Dahil gustong gusto ng hari ang Ibong Adarna, pinagbantay niya ang Ibong Adarna sa mga anak niya hati hati ng oras ang pagbantay

Mga Gabay na Tanong:

 • Bakit gustong ipagpatawad ni Don Juan ang dalawa?
 • Bakit tinuring na anak ni Don Fernando ang Ibong Adarna?
 • Bakit pa sa mga anak niya ang pagbantay ng Ibong Adarna?

Tayutay

393

Ang puso mong mahabagin sa kanila’y buksan mo rin.

Pagmamalabis, dahil hindi pwede buksan ang puso.

Bubuksan ang kanilang puso, para maunawa nila.

Kabanata 11

Buod: May plano si Don Pedro, gisingin ni Pedro si Don Juan sa hindi pa oras ni Juan magbantay, kaya napagod siya at natulog sa kanyang bantay. Pinakawalan ni Pedro ang Adarna, natakot si Juan na akala niya ang may kasalanan. Umalis siya sa kabundukang Armenya.

Mga Gabay na Tanong:

 • Bakit ginawa ni Pedro iyon?
 • Sobra ba ang inggit/galit ni Pedro?
 • Ano na kaya ang mangyayari kay Juan?

Tayutay

431

Adarnang aliw ng dibdib

Pagsasatao dahil hindi pwede mag-aliw ang dibdib     Inaaliw ng Adarna ang dibdib ni Juan.

Kabanata 12

Buod: Maagang nagising ang hari at gustong gusto niyang makita ang Adarna ngunit wala iyon at si Don Juan. Pinahanap si Don Juan at ang Adarna kay Don Pedro at Don Diego. Nakarating sila sa Armenya at nakita din si Juan. Nagandahan sila doon at gusto tumira doon dahil marami ang pagkain, at mga iba.

Mga Gabay na Tanong

 • Bakit kaya gusto nila tumira doon?
 • Magandang maganda ba ang Armenya?
 • Paano na ang kahariang Berbanya?

Tayutay

448

Sa batisan yaong tubig pakinggan mo’t umaawit, suso’t batong magkakapit may suyuang matatamis.

Pagtutulad dahil batisan yaong tubig         Sinasabi dito na magandang maganda ang Armenya.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: